Jacobs is aan het laden.

menu

Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden
HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud

JACOBS N.V. besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze website. JACOBS N.V. kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. JACOBS N.V. kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. JACOBS N.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is JACOBS N.V. aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam JACOBS N.V., zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van JACOBS N.V.

3. Intellectuele rechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens, enz.) met betrekking tot de site van JACOBS N.V. komen toe aan JACOBS N.V. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van JACOBS N.V.

4. E-mail correspondentie

Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar JACOBS N.V. geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht voor de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.